Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Εγκατάσταση Custom ROM. Ποια και πώς;

Σε αυτό τον οδηγό παίρνω ως δεδομένο ότι δεν έχετε αλλάξει κάτι στο κινητό σας. Δηλαδή, έχετε την εργοστασιακή (stock) ROM με radio 3.22.xx.xx και SPL 1.33.00xx. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει στο PC σας το HTC Sync και το AndroidSDK δείτε την προετοιμασία. Διαφορετικά προχωρήστε απευθείας στην εγκατάσταση.

Προετοιμασία

Στο PC

Εγκατάσταση του HTC Sync και των drivers Κατεβάζουμε το HTC Sync και το εγκαθιστούμε. Συνδέουμε το κινητό μας στο PC χρησιμοποιώντας  το USB καλώδιο. Εάν η εγκατάσταση είναι επιτυχής, το εικονίδιο του HTC Sync θα γίνει πράσινο.
 • Εγκατάσταση του Android SDK
 1. Κατεβάζουμε το Android SDK
 2. Αποσυμπιέζουμε το αρχείο που κατεβάσαμε (android-sdk_r04-windows.zip) στο C:\
 3. Μετονομάζουμε το φάκελο που προκύπτει από την αποσυμπίεση σε AndroidSDK
 4. Στο κινητό μας πηγαίνουμε Settings ->  Applications -> Development κι επιλέγουμε το "USB Debugging"
 5. Ανοίγουμε ένα τερματικό (command prompt) στο PC μας και πληκτρολογούμε:
cd c:\androidsdk\tools
adb devices
Εάν μας επιστραφεί ο serial number του κινητού μας, έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση των drivers και του SDK.

Στο κινητό

 • Backup των ρυθμίσεων internet και MMS
Καλό είναι, προτού περάσετε μια καινούρια ROM, να κάνετε backup των ρυθμίσειων του internet και MMS, για να μπορέσετε να τις περάσετε αργότερα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα σημειώνοντας τις ρυθμίσεις που θα βρείτε στο Wireless controls –> Mobile network settings –> Access Point Names είτε με τη χρήση μιας δωρεάν εφαρμογής της APN Backup & Restore την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Market.
 • Αναγνωρίζοντας την έκδοση του HTC Magic και του SPL
Για να βρούμε την έκδοση του HTC Magic και του SPL πρέπει να μπούμε σε fastboot mode. Για να γίνει αυτό, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα
 1. Σβήνουμε το κινητό μας.
 2. Στη συνέχεια το ανοίγουμε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο "Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης" και το πλήκτρο "Πίσω".
 3. Αφού ανοίξει το κινητό βλέπουμε 3 Anroid robots πάνω σε skateboards και εκεί υπάρχουν οι παρακάτω πληροφορίες
SAPPHIRE PVT 32A SHIP S-ON H
HBOOT-1.33.0009 (SAPP10000)
CPLD-12
RADIO-3.22.20.17
May 8 2009,21:02:32
Το PVT 32A αναφέρεται στο μοντέλο του κινητού μας και το HBOOT-1.33.0009 στο SPL. Καλό είναι να σημειώσετε αυτές τις πληροφορίες. Το SPL είναι σημαντικό, για να δούμε εάν μπορέσουμε να περάσουμε custom ROM. Υπάρχουν κάποια SPL (1.33.0006, 1.33.0010, 1.33.0014) τα οποία ονομάζονται perfected και τα οποία δε μας επιτρέπουν να περάσουμε custom ROM. Βέβαια, ακόμα κι αν έχετε perfected SPL, μπορείτε να περάσετε custom ROM με τη διαδικασία της goldcard.
 • fastboot σε recovery ROM και nandroid backup
 1. Κατεβάζουμε την τελευταία recovery ROM (recovery-RA-sapphire-v1.5.2H.img) του Amon_RA
 2. Την αντιγράφουμε στο φάκελο AndroidSDK/tools όπου αποσυμπιέσαμε το Android SDK
 3. Μετονομάζουμε τη recovery ROM που κατεβάσαμε σε recovery.img
 4. Σβήνουμε το κινητό
 5. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο "Πίσω" πατάμε ταυτόχρονα το πλήκτρο "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση". Το κινητό θ' ανοίξει και μπροστά μας έχουμε 3 Anroid robots πάνω σε skateboards, γεγονός που δηλώνει ότι είμαστε σε fastboot mode
 6. Συνδέουμε το κινητό με το PC χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB
 7. Ανοίγουμε ένα τερματικό (command prompt) και πληκτρολογούμε:
cd C:\androidsdk\tools
fastboot boot recovery.img

Μετά απ' αυτό το κινητό θα κάνει επανεκκίνηση και θα φορτώσει τη recovery ROM του Amon_RA και θα δούμε την παρακάτω οθόνη:

Σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε backup την υπάρχουσα ROM μας, για να μπορέσουμε να την επαναφέρουμε αργότερα, εφόσον θελήσουμε. Γι' αυτό επιλέγουμε το "Backup/Restore". Στην επόμενη οθόνη

επιλέγουμε το "Nand backup" και ακολουθούμε τις οδηγίες που εμφανίζονται (πατάμε το πλήκτρο "Home"), για να ολοκληρωθεί το backup. Τώρα στην κάρτα μας υπάρχει ένας φάκελος "Nandroid" που περιέχει το backup της ROM μας. Καλό είναι, για λόγους ασφάλειας, να αντιγράψετε αυτόν το φάκελο και στο PC σας.

Εγκατάσταση της Custom ROM

Αφού τελειώσατε με την εγκατάσταση των HTC Sync και AndroidSDK και κάνατε το Nandroid Backup, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση της ROM που θέλετε. Ο οδηγός που διαβάζετε καλύπτει την εγκατάσταση οποιασδήποτε custom ROM. Ωστόσο, συνίσταται να επισκέφθεστε τις σελίδες του developer της ROM που σας ενδιαφέρει για περισσότερες λεπτομέρειες και παρατηρήσεις. Εάν και υπάρχουν πολλές ROM, για να διαλέξετε, οι πιο δημοφιλείς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ROMs
Χωρίς Sense UI
Με Sense UI
Έκδοση Android
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
Για κινητά
32A & 32B
32A & 32B
32A
32A
32A
Αρχεία για την εγκατάσταση
(με τη σειρά που δίνονται)
3.   rad-4.2.13-ebi1.zip (μόνο για 32A κινητά)
1.    RAv1.6.3H (Mirror)( για 32A κινητά)
2.    RAv1.6.3G (Mirror) ( για 32B κινητά)
Σημειώσεις
Ανανεώνεται συχνά. Περιέχει στοιχεία από νεότερες εκδόσεις Android. Update: Η τελευταία έκδοση της Cyanogen είναι η v5.0.7-DS-test5.
Πολύ σταθερή και γρήγορη
Αρκετά σταθερή και γρήγορη
Αρκετά σταθερή και γρήγορη
Πολύ σταθερή και γρήγορη.
160 χαρακτήρες στα SMS. Απαιτεί αλλαγή radio και SPL, για να δουλέψει.
Σε ορισμένες ROM (πχ CaSense) προσφέρονται διάφοροι kernel από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε. Όσοι περιέχουν στο όνομα τους το BFS, είναι συνήθως πιο γρήγοροι από τους αντίστοιχους χωρίς το BFS. Επίσης, ο kernel 2.6.29 δεν υποστηρίζει bluetooth. Κάποιες από αυτές τις ROM έχουν εξαρχής την υποστήριξη για ελληνικό μενού, ενώ σε όσες δεν έχουν, μπορείτε να το προσθέσετε πολύ εύκολα με την εγκατάσταση της εφαρμογής morelocale από το Market.
Η διαδικασία για την εγκατάσταση της ROM είναι η εξής:
 1. Κατεβάζουμε από τη σελίδα της ROM που μας ενδιαφέρει το αρχείο ή αρχεία που χρειάζονται (στον παραπάνω πίνακα βρίσκονται links από τα αρχεία των τελευταίων εκδόσεων κατά τη συγγραφή αυτού του post)
 2. Το αντιγράφουμε απευθείας στην κάρτα μας (όχι σε κάποιο φάκελο)
 3. Μπαίνουμε σε fastboot mode και φορτώνουμε τη recovery ROM του Amon_Ra
 4. Επιλέγουμε το Wipe και στη συνέχεια το Wipe data/factory reset  και ακολουθούμε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
 5. Επιλέγουμε το Flash zip from sdcard και στη συνέχεια το αρχείο που αντιγράψαμε στη κάρτα μας. Επιβεβαιώνουμε ότι θέλουμε να συνεχιστεί η εγκατάσταση με το πλήκτρο “Home”. Εάν για την εγκατάσταση της ROM που μας ενδιαφέρει χρειάζονται περισσότερα του ενός αρχεία, τα εγκαθιστούμε με τη σειρά που εμφανίζονται στον πίνακα, χωρίς να κάνουμε Wipe μετά από την εγκατάσταση κάθε αρχείου
 6. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία επιστρέφουμε στο αρχικό μενού με το πλήκτρο “Back” κι επιλέγουμε το Reboot
Η εγκατάσταση της ROM έχει ολοκληρωθεί. Η πρώτη εκκίνηση του κινητού στη νέα ROM απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με τις επόμενες. Οπότε κάντε υπομονή και απολαύστε την καινούρια σας ROM.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα αφήστε σχόλιο.

40 σχόλια:

 1. συγνωμη αλλα επειδη εχω μπερδευτει... πια ROM πρεπει να φορτωσω για να εχω ελληνικα σε 32Β εαν γινεται και κατα ποσο ειναι αξιοπιστη?

  Ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για 32Β κινητό θα σου συνιστούσα πρώτα τη RaV Donut και σα δεύτερη επιλογή τη ROM του Cyanogen. Βεβαιώσου ότι κατέβασες τα αρχεία για 32Β, διαφορετικά θα έχεις πρόβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δηλαδη η RaV Donut 1.6 για 32Β εχει ελληνικα??
  Κατα ποσο ειναι αξιοπιστη λογω του οτι δεν ειναι official??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σε όλες τις custom ROMs, ακόμα κι αν δεν υποστηρίζουν εξ αρχής μια γλώσσα, μπορείς με την εγκατάσταση της εφαρμογής morelocale από το Market να προσθέσεις υποστήριξη για ελληνικά μενού.

  H RaV είναι εξίσου αξιόπιστη, εάν όχι πιο αξιόπιστη, από την official 1.5 που "φοράει" το κινητό σου. Μην ξεχνάς ότι οι εταιρείες, όπως η HTC, βγάζουν συχνά αναβαθμίσεις, για να διορθώσουν bugs στο λογισμικό των συσκευών τους. Οπότε, η αξιοπιστία μάλλον είναι σχετικό θέμα. Από την άλλη έχει να κάνει με το τι ακριβώς ψάχνεις. Εάν, για παράδειγμα, θέλεις οπωσδήποτε ελληνικά στο κινητό σου, δεν έχεις άλλη επιλογή.

  Εν κατακλείδι, η RaV είναι από τις πιο αξιόπιστες και σταθερές ROM που υπάρχουν. Μπορείς να την εγκαταστήσεις και, αν δεις ότι δε σου αρέσει, να επιστρέψεις στην αρχική σου (θα πρέπει να κάνεις nandroid backup πριν περάσεις άλλη ROM, για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό) ή να δοκιμάσεις κάποια άλλη πχ Cyanogen.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ok... ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μηπως ξερει κανεις παιδια αν καποια απο αυτες τις ρομ διορθωνει το bug που δεν υπαρχει προβλεψη λεξεων οταν γραφει κανεις sms στα ελληνικα;
  Επισης και η αναζητηση πληκτρολογωντας το ονομα στον καταλογο επαφων βγαζει αποτελεσματα αλλα αντ αλλων
  (HTC magic - σορυ αν αυτα ειναι θεματα λυμμενα αυτα, ειμαι τελειως καινουργιος) :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τα προβλήματα που αναφέρεις δε λύνονται με καμία ΡΟΜ από αυτές που υπάρχουν σε αυτή τη σελίδα. Αναμένουμε την επόμενη αναβάθμιση σε 2.1, όποτε κι αν βγει, για να διορθωθούν αυτά τα θέματα.

  ΥΓ: Σε αυτή τη ROM νομίζω ότι λύνονται, αλλά επειδή είναι port από άλλη συσκευή (eris), δε δουλεύει όπως θα έπρεπε και γι' αυτό δεν την προτείνω. Ωστόσο, μπορείς αν θέλεις, να τη δοκιμάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εαν με μια τέτοια rom θα μπορώ να βάλω κάποιο navigator π.χ destinator 7

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Με οποιαδήποτε ROM (ακόμα και με τη stock) μπορείς να βάλεις προγράμματα navigator. Από τα πιο γνωστά προγράμματα που είναι διαθέσιμα για Android είναι το nDrive, Cygic, Destinator, iGO.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ευχαριστώ πολώ για την άμμεση απάντηση σου
  Θα ήθελα να ρωτήσω ακόμα εαν σε στην stock rom μπορώ να το βάλω το naviagator "σπασμένο" να μην το εχω αγοράσει δλδ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Είμαι κατά της χρήσης παράνομου λογισμικού, οπότε απάντηση σε τέτοιου είδους ερώτηση δε θα βρεις εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. καλησπερα ,εβαλα τη Rav 1.6 ,παιζει αυτη η ROM με radio 6.35? και μπορω τωρα χωρις ξανα install τη ROM να μεταβω σε καινουριο radio και SPL?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Η ROM του Amon_RA είναι μόνο για το radio 3.22.xx.xx. Δε δουλεύει με το 6.35.xx.xx.

  Το δεύτερο κομμάτι του ερωτήματός σου με μπέρδεψε λιγάκι. Αν αλλάξεις radio και SPL, αναγκαστικά θα πρέπει να εγκαταστήσεις εκ νέου κάποια άλλη ROM. Αν δεν απάντησα σε αυτό που ήθελες να μάθεις, διευκρίνησέ το σε επόμενο σχόλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. οκ μου απαντησες ,ευχαριστω για την απαντηση και προσκυνω για τους οδηγους σου και το blog.να σαι καλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μετα απο μια προσπαθεια εγκαταστασης της cyanogen εμφανιζει το λογο (htc magic) και κανει συνεχεις επανεκινησεις.
  Οι αλλαγες που εγιναν ειναι eng s-off h
  Το spl εγινε 1.33.2010 και το ραδιο 6.35.08.29
  Ευχαριστω και πως μπορω να σου στειλω μειλ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Χρησιμοποίησε το chat box στο δεξί μέρος της σελίδας, για να μιλήσουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. χαιρεται σε ευχαριστεουμε για τον τοσο χρονο και την προσπαθεια σου! ειχα ενα θεματακι οταν μεσω sdk πηγα να κανω επανεκκινηση το κινητο κολλησε στην οθονη της vodafone! εχω το unrooted 32A το SPL ειναι το 1.33.0009 θα ηεθελα την βοηθεια σου !! ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Θα πρέπει να μου πεις τι έκανες πριν από την επανεκκίνηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλησπέρα,εχω ένα HTC MAGIC
  PVT 32B SHIP S-ON G
  SPL 1.33.0004(SAPP10000)
  CPLD-10
  RADIO 2.22.19.26I
  είναι φυσικά unrooted ,μπορώ να βάλω την εκδοση του cyanogen ή οποιαδήποτε άλλη χωρίς να αλλάξω το radio?
  Η διαδικασία και σε αυτήν την περίπτωση είναι όπως την περιγράφεις?
  ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.

  τάσος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Μπορείς να βάλεις του Cyanogen (που πλέον είναι η 6.1 final) την οποία και συστήνω ανεπιφύλακτα, αλλά θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη recovery και να εγκαταστήσεις τα παρακάτω αρχεία με τη σειρά που δίνονται:
  Cyanogen 6.1 final
  Google apps

  Μετά το nandroid backup, που αναφέρω στις οδηγίες, κάνε Wipe data/Cache και Wipe Dalvik cache μέσα από τη recovery. Κατόπιν, προχώρησε στην εγκατάσταση της ROM.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. 1000 ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σου,θα την δοκιμάσω άμεσα για να πω και εντυπώσεις,κάνεις πολύ καλή δουλειά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Λοιπόν έχω κάνει wipe data/cache
  αμέσωσ μετά έκανα wipe dalvik cache
  μετά επέλεξα το αρχείο update μεσα απο το μενού flash zip from sd card
  έκανα το ιδιό μόλις τελείωσε αυτή η εγκατάσταση και με τα google apps.
  έπειτα επέλεξα reboot.
  Το καλώδιο του usb to έχω συνδεδεμένο,αλλά στο reboot το έβγαλα.
  Περιμένω γύρω στο 25λεπτο και το μόνο που βλέπω είναι το animation με το σήμα του cyanogen,να σταματάει ,να γίνεται μαύρη η οθόνη για 1sec και να αρχίζει πάλι το animation.
  Είναι καλό σημάδι?Να περιμένω και άλλο?Μήπως κάτι δεν έκανα σωστά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Δεν έχεις κάνει κάτι λάθος, αλλά θα έπρεπε η διαδικασία να διαρκέσει λιγότερο από 10 λεπτά.

  Βγάλε την μπαταρία και κάνε τη διαδικασία από την αρχή. Καλού κακού κατέβασε τα αρχεία ξανά, για την περίπτωση που κάτι δεν πήγε καλά στο download την πρώτη φορά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Οκ,έκανα πάλι την διαδικασία και τελικά δούλεψε.Αφου έβγαλα την μπαταρία και έκανα πάλι wipe.Η έκδοση δείχνει πολύ καλή.
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Βασίλη,

  Έχω ένα magic 32A με CursorSence 1.2.6 την οποία είχα εγκαταστήσει ακολουθώντας τις Οδηγίες από το blog σου.

  Σκέφτομαι πως είναι πλέον καιρός να πάω σε Android 2.2+.

  Έλεγα να βάλω την T-Mobile 2.2.1 FRG83D + root + OC από XDA. Δεν θέλω να πάω σε CM γιατί όσες δοκίμασα είχαν προβλήματα με την κάμερα να κάνει reboot.

  Συστήνεις την συγκεκριμένη ROM?

  Ποια θα ήταν τα βήματα για να πάω σε αυτή; Τα παρακάτω θα ήταν ασφαλή;
  i) Αντιγραφή της νέας ROM στην SD
  ii) Επιστροφή σε Radio 3.22 σύμφωνα με τις οδηγίες σου
  iii) flash από τη Recovery της ROM του πρώτου βήματος.

  Η recovery-RA-sapphire-v1.7.0H.img θα έκανε για το flash της T-Mobile 2.2.1;

  Ευχαριστώ προκαταβολικά,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Μιχάλη η εγκατάσταση της ROM γίνεται, όπως την περιγράφεις. Η συγκεκριμένη ROM είναι πάρα πολύ καλή. Ωστόσο, θα πρέπει να έχεις υπόψιν σου ότι δεν έχει ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φροντίσεις να εγκαταστήσεις κάποιο ελληνικό πληκτρολόγιο (πχ HTC_IME από το xda).

  Θα σου συνιστούσα να ρίξεις μια ματιά και στην τελευταία ROM του Cyanogen (6.1 final) η οποία δεν έχει τα προβλήματα παλιότερων εκδόσεων. Την έχω εγκατεστημένη στο κινητό μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Βασίλη,

  Θα ακολουθήσω την προτροπή σου και θα δοκιμάσω την CM 6.1.

  Διαβάζοντας τι χρειάζεται, νομίζω πως πρέπει να
  i) κάνω όσα λες στο Εγκατάσταση radio 3.22.20.17
  ii) ακολουθήσω τα βήματα στο http://wiki.cyanogenmod.com/index.php?title=Upgrading_from_CyanogenMod_4.2_to_CyanogenMod_5/6

  Είναι τα όσα δίνεις στο Radio_3.22.20.17.rar συμβατά; Αυτό που δεν έχει version είναι το hboot.img. O CM ζητάει hboot-1.33.2005.img.

  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Το hboot που έχω στο συγκεκριμένο post είναι το 1.33.2010 και είναι απολύτως συμβατό. Ρίξε μια ματιά εδώ, για να δεις επιγραμματικά τη διαδικασία και τα αρχεία που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Ο kernel που υπάρχει στο port file που προτείνω, είναι σωστά ρυθμισμένος σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ακολούθησα τις οδηγίες σου. Κανένα πρόβλημα εκεί.

  Δυστυχώς όμως για μένα, κατέληξα στο ίδιο πρόβλημα που καταλήγω μετά από κάθε update σε version μεγαλύτερη από 1.5. Reboot μετά από χρήση της κάμερας.

  Μάλλον πρέπει να το πάρω απόφαση. Ή updated ή camera.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο. Αν θέλεις, μπορούμε κάποια στιγμή να κανονίσουμε να το δω από κοντά.

  Από τη στιγμή που έχεις αλλάξει radio και SPL, μπορεί να δοκιμάσεις και τη ROM της T-mobile και να δεις μήπως εκεί δεν υπάρχει το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος, υπάρχει και η λύση της ROM της Rogers (2.1 με Sense UI), για την οποία θα χρειαστείς radio 6.35 και SPL 1.76.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. kalispera...exo to htc magic kano ta vimata pou les pio epano alla otan anoigo to termatiko den m dexete kamia edoli m leei p.x 'den anagnorizete os esoteriki i eksoteriki entolh'.kano kati lathos? euxaristo ek ton proteron

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Θα πρέπει να έχεις εγκαταστήσει το androidsdk και στο command prompt να βρίσκεσαι στο φάκελο tools του androidsdk. Για κάποιο λόγο η Google δε βάζει πλέον στο SDK το adb.exe, οπότε θα χρειαστεί να κατεβάσεις αυτό το αρχείο και να το αποσυμπιέσεις στο φάκελο tools του androidsdk. Λογικά, εφόσον οι drivers έχουν εγκατασταθεί σωστά, μετά θα μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Νομίζω πως με το καινούριο SDK, to adb είναι πλέον στον φάκελο platform-tools/ (αντί για tools/).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. euxaristo poli gia tis plirofories to problem lithike...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Εγώ έχω την C6 final τώρα και μέχρι τώρα είχα την rom της T-mobile. Η ερώτηση μου είναι η εξής: Αν θέλω να επιστρέψω στην T-mobile, γιατί να κάνω nandbackup την C6, αφού απλά φλασάρω την rom και τέλος..νόμιζα τα backup τα κάνουμε για τα radio και spl..επίσης, έχω ήδη φλασάρει το google addon όμως βρήκα ένα καλύτερο (νομίζω), πως μπορώ να το αντικαταστήσω? Απλά φλασάρω ξανά?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Το nandroid backup δεν αποθηκεύει radio και SPL. Ωστόσο, αποθηκεύει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, δημιουργεί αντίγραφο των διάφορων partitions της μνήμης flash (της εσωτερικής του τηλεφώνου, όχι της SD). Αυτό σημαίνει ότι αποθηκεύονται όλες οι εφαρμογές, επαφές, ρυθμίσεις κλπ, ώστε με ένα restore το κινητό επανέρχεται στην κατάσταση που ήταν τη στιγμή που έγινε το backup. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνεις nandroid backup, παρά μόνο εφόσον δε θέλεις να χάσεις αυτά που έχεις ή εάν θέλεις, για παράδειγμα, να δοκιμάσεις μια ROM (στην προκειμένη του Cyanogen) και στη συνέχεια να επιστρέψεις σε αυτήν που είχες, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις εγκατάσταση εφαρμογών και ρυθμίσεις από την αρχή.

  Σχετικά με το google add on, μπορείς να το εγκαταστήσεις ξανά. Ωστόσο, καλό είναι προηγουμένως να κάνεις ένα nandroid backup, για την περίπτωση που προκύψει πρόβλημα από το update. Εάν όντως μετά το update υπάρξει πρόβλημα και θέλεις οπωσδήποτε να βάλεις το συγκεκριμένο add on, τότε θα ήταν καλύτερο να επαναλάβεις την εγκατάσταση της ROM, αφού κάνεις wipe.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Παω να κατεβασω το ANDROIDSDK παταω DOWNLOAD και μοθ βγαζει <<404. That’s an error.
  The requested URL /android/android-sdk_r04-windows.zip was not found on this server. That’s all we know.>>τι μπορω να κανω?
  Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή